אספקת מים

אספקת מים

לכל צרכן מוגדרת הקצאת המים שלו ע"י רשות המים (המדינה) והאגודה מקבלת רישיון להפקת כלל הקצאות הישובים. מערכת האספקה מורכבת מחיבורי צרכן רבים בשטחי המשקים כאשר יחידת האספקה בראש שטח היא הבסיס לשטח של כ 500 דונם. בכל חיבור צרכן מוגדרת זכותו בספיקה שעתית מקסימלית מותרת וכן בלחץ אספקה עליו מחויבת האגודה. חריגה מזכויות אלה – רק באישור האגודה.

שליטה ובקרה – כל מערכת האגודה: ההפקה ההולכה והאספקה מנוהלת באמצעות מערכת אוטומציה השולטת באמצעות תקשורת על כל אתרי התפעול של האגודה. מערכת זו מאפשרת לעמוד בדרישות השונות ומאפשרת חיסכון גדול באנרגיה כאשר היא מנצלת בצורה אופטימלית את מערכות ההפקה והשאיבה על ידי ניצול הבריכות האופרטיביות ומחירי החשמל .

מפעל הקולחים

מפעל הקולחים הוא שינוי הדרגתי של מקור המים להשקיה – מעבר מהקידוחים (המומלחים בהדרגה ומאיימים להמלחה גוברת בגין שאיבה של הפלסטינאים – סימנים כבר יש בשטח) למים מושבים ממפעל תשלובת הקישון של חברת מקורות בעמק יזרעאל. מפעל הקולחים מתוכנן לקבלה של עד 20 מלמ"ק לשנה כאשר בשלב זה מקבלים כ-6-7 מיליון בשנה והכמויות אמורות לגדול בעתיד. הכמות של 20 מיליון כוללת גם אספקה לצרכנים שאינם חברי האגודה בכמות של כ 3 מיליון ועוד כ-2.5 מיליון העברה לאזור בית שאן. מפעל הקולחים מבוסס על מפעל האגודה הקיים כאשר הקולחים המתקבלים ממפעל תשלובת הקישון הם קולחים המאושרים ע"י משרד הבריאות להשקיית כל הגידולים (כולל גידולי עלים למאכל) והם נמהלים במפעל האגודה בהתאם לצורכי מערכת התפעול כולל איגום בחודשי החורף במאגרים יחד עם מי הקידוחים. באופן זה החקלאי אינו צריך לשנות את סל הגידולים וכל הדרישה היא לקבל את אישור משרד הבריאות (הניתן ללא מגבלות). 

בעקבות הצורך להקמת איגום נוסף, הוקם מאגר מולדת 2, ("מאגר השניים") בשיפולי רמת יששכר בגובה של 155 מטר. האגודה נמצאת בשלב סיום מפעל ההשבה ומתכננים בשלב זה להגדיל עוד שתי בריכות אופרטיביות: ג'ופה 80+ ו-210+ בתקציב של כ-8.0 מיליון ₪.