אודות האגודה

אודות אגודת המים השיתופית עמק חרוד

אגודת המים בעמק חרוד הוקמה בשנת 1935 ופועלת כספק מים בלעדי למשקי עמק חרוד וליתר הצרכנים באזור. האגודה מפיקה בעצמה את מרבית המים ממקורות שבבעלותה ובשנים האחרונות מקבלת קולחים בכמויות שונות (שילכו ויגדלו) ממפעל תשלובת הקישון של חברת מקורות בעמק יזרעאל.

האגודה מספקת למשקים החברים ולגופים נוספים מי שתיה ומים לתעשייה אך עיקר אספקת המים היא לחקלאות הצמחית ולמדגה.
את מי השתייה והתעשייה מספקת האגודה בכניסה לישובים ולמפעלים ואת המים לחקלאות הצמחית מספקת האגודה בראשי השטחים של הישובים, כאשר לכל משק/צרכן מוגדרים ראשי השטחים ובכל ראש שטח מוגדרת ספיקה שעתית ולחץ נדרש. האגודה פיתחה את אספקת המים לשטחי המשקים מהקרוב לרחוק כאשר כל ישוב קיבל את מכסתו בשטחי החקלאות שלו. את המים המלוחים למדגה מספקת האגודה לבריכות הדגים הנמצאות בשטחי העמק במערכת נפרדת למים מלוחים.

פעילות אספקת המים על ידי האגודה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים:

1. הפקת המים
2. איגום והולכת המים
3. אספקה לצרכנים

רשימת המשקים שהם הבעלים של אגודת המים

  • בית אלפא
  • בית השיטה
  • גבע
  • חפציבה
  • כפר יחזקאל
  • עין חרוד איחוד
  • עין חרוד מאוחד
  • תל יוסף
  • מולדת